Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tệp Noga stl

Tệp STL
'Tệp Noga stl' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 6.3 MB, trong tệp stl khắc gỗ cnc, trang trí, Đồ nội thất, Đứng, bàn, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: yessar
Kích thước tập tin: 6.3 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X