Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tệp stl Tetris khối Z

Tệp STL
'Tệp stl Tetris khối Z' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 183.09 KB, trong tệp stl khối tetris.
Tác giả: scottc1859
Kích thước tập tin: 183.09 KB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X