Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tệp stl Waco UPF-7 Biplane

Tệp STL
'Tệp stl Waco UPF-7 Biplane' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 872.15 KB, trong tệp stl máy bay.
Tác giả: Franco
Kích thước tập tin: 872.15 KB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X