Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tệp stl của đế máy tính xách tay Owen

Tệp STL
'Tệp stl của đế máy tính xách tay Owen' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 2.5 MB, trong tệp stl Đứng, bàn.
Tác giả: Luthrasena
Kích thước tập tin: 2.5 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X