Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tệp stl khối Tetris

Tệp STL
'Tệp stl khối Tetris' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 183.09 KB, trong tệp stl khối tetris.
Tác giả: Metalheadrk
Kích thước tập tin: 183.09 KB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X