Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tệp stl khăn ăn Ring

Tệp STL
'Tệp stl khăn ăn Ring' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 51.25 KB, trong tệp stl bông tuyết.
Tác giả: sharif
Kích thước tập tin: 51.25 KB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X