Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tệp stl màu xanh bông tuyết

Tệp STL
'Tệp stl màu xanh bông tuyết' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 1.5 MB, trong tệp stl bông tuyết.
Tác giả: Chad
Kích thước tập tin: 1.5 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X