Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tệp stl thiết kế bông tuyết 3

Tệp STL
'Tệp stl thiết kế bông tuyết 3' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 100.67 KB, trong tệp stl bông tuyết.
Tác giả: obennett
Kích thước tập tin: 100.67 KB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X