Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tệp stl thiết kế bông tuyết 4

Tệp STL
'Tệp stl thiết kế bông tuyết 4' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 55.75 KB, trong tệp stl bông tuyết.
Tác giả: ndessy
Kích thước tập tin: 55.75 KB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X