Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tệp stl thiết kế mô hình chạm khắc gỗ

Tệp STL
'Tệp stl thiết kế mô hình chạm khắc gỗ' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 3.4 MB, trong tệp stl khắc gỗ cnc, trang trí, Đồ nội thất, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: kalimuthu
Kích thước tập tin: 3.4 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X