Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tập tin dxf khung tròn bằng sắt

Tệp DXF
'Tập tin dxf khung tròn bằng sắt' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 131.45 KB, ở dạng tệp dxf thiết kế.
Tác giả: grumpy
Kích thước tập tin: 131.45 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X