Tải xuống ứng dụng của chúng tôi

Get it on Google Play Download on the App Store
Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tệp tin mô hình Stl của Bộ định tuyến CNC 3D Corbel

Tệp STL
'Tệp tin mô hình Stl của Bộ định tuyến CNC 3D Corbel' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 3.38 MB, trong tệp stl trang trí.
Tác giả: sirduke
Kích thước tập tin: 3.38 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X