Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tập tin stl 6 thiết kế bông tuyết

Tệp STL
'Tập tin stl 6 thiết kế bông tuyết' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 62.19 KB, trong tệp stl bông tuyết.
Tác giả: hg291298
Kích thước tập tin: 62.19 KB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X