Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tập tin stl 7 thiết kế bông tuyết

Tệp STL
'Tập tin stl 7 thiết kế bông tuyết' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 148.91 KB, trong tệp stl bông tuyết.
Tác giả: Klas
Kích thước tập tin: 148.91 KB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X