Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tập tin stl 8 thiết kế bông tuyết

Tệp STL
'Tập tin stl 8 thiết kế bông tuyết' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 305.94 KB, trong tệp stl bông tuyết.
Tác giả: Torill
Kích thước tập tin: 305.94 KB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X