Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tập tin stl Celtic knot

Tệp STL
'Tập tin stl Celtic knot' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 85.04 KB, trong tệp stl celtic.
Tác giả: william
Kích thước tập tin: 85.04 KB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X