Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tập tin stl Geese Wall Frame

Tệp STL
'Tập tin stl Geese Wall Frame' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 687.97 KB, trong tệp stl khung, tường.
Tác giả: YOANN
Kích thước tập tin: 687.97 KB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X