Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tập tin stl Panther

Tệp STL
'Tập tin stl Panther' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 1.5 MB, trong tệp stl loài vật.
Tác giả: gerard
Kích thước tập tin: 1.5 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X