Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tập tin stl bướm

Tệp STL
'Tập tin stl bướm' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 642.07 KB, trong tệp stl loài vật, bươm bướm.
Tác giả: BILL
Kích thước tập tin: 642.07 KB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X