Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tập tin stl thiết kế bông tuyết 2

Tệp STL
'Tập tin stl thiết kế bông tuyết 2' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 148.91 KB, trong tệp stl bông tuyết.
Tác giả: prashant
Kích thước tập tin: 148.91 KB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X