Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tập tin stl trắng bông tuyết

Tệp STL
'Tập tin stl trắng bông tuyết' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 618.41 KB, trong tệp stl bông tuyết.
Tác giả: Mike
Kích thước tập tin: 618.41 KB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X