Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tác phẩm điêu khắc đầu siêu nhân bằng gỗ cắt laser

Tệp DXF
'Tác phẩm điêu khắc đầu siêu nhân bằng gỗ cắt laser' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 2.1 MB, ở dạng tệp dxf câu đố 3d.
Tác giả: Figner
Kích thước tập tin: 2.1 MB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X