Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Túi đựng túi trà Tea House được cắt bằng laser

Tệp DXF
'Túi đựng túi trà Tea House được cắt bằng laser' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 23.4 MB, ở dạng tệp dxf nhà trà.
Tác giả: Kevin
Kích thước tập tin: 23.4 MB
Tải xuống

Related Searches

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X