Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Túi đựng trà bằng gỗ dán bằng gỗ cắt bằng laser với 5 ngăn

Tệp DXF
'Túi đựng trà bằng gỗ dán bằng gỗ cắt bằng laser với 5 ngăn' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 4.6 MB, ở dạng tệp dxf kho, nhà trà.
Tác giả: Greg
Kích thước tập tin: 4.6 MB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X