Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tàu con thoi Columbia Cắt laser

Tệp DXF
'Tàu con thoi Columbia Cắt laser' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 2.2 MB, ở dạng tệp dxf câu đố 3d, máy bay, phi cơ, chiếc máy bay.
Tác giả: Bayoudh
Kích thước tập tin: 2.2 MB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X