Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tàu nghệ thuật trừu tượng số hóa bản vẽ để khắc laser

Tệp BMP
'Tàu nghệ thuật trừu tượng số hóa bản vẽ để khắc laser' là loại tệp hình ảnh bitmap (.bmp), kích thước là 664.63 KB, trong tệp bmp tranh điêu khắc, thang độ xám, khắc laser, phong cảnh.
Tác giả: aaron2666
Kích thước tập tin: 664.63 KB
Tải xuống

Tệp BMP