Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tesla Cybertruck

Tệp DXF
'Tesla Cybertruck' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 679.60 KB, ở dạng tệp dxf mô hình đèn 3d, Đèn ngủ, xe tải.
Tác giả: higo
Kích thước tập tin: 679.60 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X