Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Thợ hàn trong xưởng

Tệp DXF
'Thợ hàn trong xưởng' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 501.42 KB, ở dạng tệp dxf người đàn ông, những người, dấu hiệu và biểu tượng, hình bóng, stencil, công cụ.
Tác giả: Star
Kích thước tập tin: 501.42 KB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X