Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Tháp cắt xúc xắc bằng laser 0,125in

Tệp Adobe Illustrator (.AI)
'Tháp cắt xúc xắc bằng laser 0,125in' là loại tệp Adobe Illustrator Artwork ai (.ai), kích thước là 250.02 KB, ở dạng vectơ cắt laser.
Tác giả: abd
Kích thước tập tin: 250.02 KB
Tải xuống

Tập tin Adobe Illustrator ai