Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Thiết kế Jali

Tệp AutoCAD (.dwg)
'Thiết kế Jali' là loại tệp AutoCAD DWG (.dwg), kích thước là 45.02 KB, ở họa tiết.
Tác giả: amir
Kích thước tập tin: 45.02 KB
Tải xuống

Tệp DWG