Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Thiết kế bảng cắt pho mát Cắt laser

Tệp SVG
'Thiết kế bảng cắt pho mát Cắt laser' là loại tệp svg, kích thước là 23.64 KB, ở thiết kế thớt, hoa văn.
Tác giả: michaeldickerson
Kích thước tập tin: 23.64 KB
Tải xuống

Tệp SVG