Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Thiết kế bông tuyết 1 tập tin stl

Tệp STL
'Thiết kế bông tuyết 1 tập tin stl' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 68.64 KB, trong tệp stl hoa văn, bông tuyết.
Tác giả: Taff
Kích thước tập tin: 68.64 KB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X