Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Thiết kế chạm khắc trang trí bằng gỗ cho tệp Stl Router CNC

Tệp STL
'Thiết kế chạm khắc trang trí bằng gỗ cho tệp Stl Router CNC' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 27.1 MB, trong tệp stl lớp phủ trên gỗ được chạm khắc cnc, khắc gỗ cnc, trang trí, những bông hoa, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: SAAD
Kích thước tập tin: 27.1 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X