Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Thiết kế hoa chạm khắc cho tệp Stl của bộ định tuyến CNC

Tệp STL
'Thiết kế hoa chạm khắc cho tệp Stl của bộ định tuyến CNC' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 24.5 MB, trong tệp stl lớp phủ trên gỗ được chạm khắc cnc, khắc gỗ cnc, trang trí, những bông hoa, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: scottc1859
Kích thước tập tin: 24.5 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X