Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Thiết kế trang trí hoa văn chạm khắc CNC cho tệp Stl của bộ định tuyến CNC

Tệp STL
'Thiết kế trang trí hoa văn chạm khắc CNC cho tệp Stl của bộ định tuyến CNC' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 20.4 MB, trong tệp stl khắc gỗ cnc, trang trí, những bông hoa, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: AndrewDorazio
Kích thước tập tin: 20.4 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X