Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Trang trí gỗ Thiết kế hoa chạm khắc cho tệp Stl Router CNC

Tệp STL
'Trang trí gỗ Thiết kế hoa chạm khắc cho tệp Stl Router CNC' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 13.1 MB, trong tệp stl khắc gỗ cnc, trang trí, những bông hoa, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: Ahmed969
Kích thước tập tin: 13.1 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X