Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Ván ép cắt vỏ bánh Pizza 6mm

Tệp SVG
'Ván ép cắt vỏ bánh Pizza 6mm' là loại tệp svg, kích thước là 5.54 KB, ở thiết kế thớt.
Tác giả: Tinshed
Kích thước tập tin: 5.54 KB
Tải xuống

Tệp SVG