Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Vector đầu hổ

Tệp Adobe Illustrator (.AI)
'Vector đầu hổ' là loại tệp Adobe Illustrator Artwork ai (.ai), kích thước là 373.42 KB, ở dạng vectơ hình bóng, xăm hình, con hổ.
Tác giả: Dan
Kích thước tập tin: 373.42 KB
Tải xuống

Tập tin Adobe Illustrator ai