Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Vector Trang trí Hồi giáo

Tệp Adobe Illustrator (.AI)
'Vector Trang trí Hồi giáo' là loại tệp Adobe Illustrator Artwork ai (.ai), kích thước là 86.44 KB, ở dạng vectơ arabesque, họa tiết.
Tác giả: Rubes
Kích thước tập tin: 86.44 KB
Tải xuống

Tập tin Adobe Illustrator ai