Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Vector hoa Arabesque

Tệp Adobe Illustrator (.AI)
'Vector hoa Arabesque' là loại tệp Adobe Illustrator Artwork ai (.ai), kích thước là 30.64 KB, ở dạng vectơ arabesque, họa tiết.
Tác giả: seddiki
Kích thước tập tin: 30.64 KB
Tải xuống

Tập tin Adobe Illustrator ai