Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Vine nho được chạm khắc bằng gỗ cho tệp Stl của bộ định tuyến CNC

Tệp STL
'Vine nho được chạm khắc bằng gỗ cho tệp Stl của bộ định tuyến CNC' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 19.4 MB, trong tệp stl khắc gỗ cnc, trang trí, khắc gỗ 3d, mẫu chạm khắc trên gỗ.
Tác giả: mikeymike
Kích thước tập tin: 19.4 MB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X