Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Vladimir Putin Stencil Silhouette Sketch

Tệp Coreldraw Vector (.cdr)
'Vladimir Putin Stencil Silhouette Sketch' là loại tệp Coreldraw CDR (.cdr), kích thước là 44.06 KB, ở dạng vectơ những người, hình bóng, giấy nến, hình dán.
Tác giả: vishvajeet
Kích thước tập tin: 44.06 KB
Tải xuống

Vectơ miễn phí