Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

Xe tải hạng nặng

Tệp DXF
'Xe tải hạng nặng' là loại tệp AutoCAD DXF (.dxf), kích thước là 4.2 MB, ở dạng tệp dxf câu đố 3d, vận chuyển, xe tải, phương tiện giao thông.
Tác giả: divinny
Kích thước tập tin: 4.2 MB
Tải xuống

Tệp Dxf miễn phí

tải vui lòng đợi...
X