Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

cappella2

Tệp PDF
'cappella2' là dạng tệp pdf, dung lượng 1.7 MB, ở kế hoạch xếp hình 3d cắt laser, các mẫu cắt bằng laser, các mẫu cưa cuộn, scroll saw plan.
Tác giả: higo
Kích thước tập tin: 1.7 MB
Tải xuống

Kế hoạch chế biến gỗ

Tệp PDF