Các tệp cắt laser Mô hình Bát gỗ

Các tập tin cắt laser Mô hình Bát gỗ. 3axis.co có 58 tệp Bát gỗ để cắt bằng laser miễn phí để tải xuống.

Định dạng: dxf

Bát trái cây bằng gỗ

Định dạng: cdr

Bát cá trái cây cắt laser