Các tệp cắt laser Mô hình Tòa tháp

Các tập tin cắt laser Mô hình Tòa tháp. 3axis.co có 61 tệp Tòa tháp để cắt bằng laser miễn phí để tải xuống.

Định dạng: cdr

Tháp Milad cắt bằng laser