Nhấp vào hình ảnh để thu phóng

maroc.stl

Tệp STL
'maroc.stl' là loại tệp STL (.stl), kích thước là 117.08 KB, trong tệp stl trang trí.
Tác giả: bcordas
Kích thước tập tin: 117.08 KB
Tải xuống

Tệp STL

tải vui lòng đợi...
X