Chính sách bảo mật

Tại 3axis.co, sự riêng tư của khách truy cập của chúng tôi là cực kỳ quan trọng đối với chúng tôi. Tài liệu chính sách bảo mật này phác thảo các loại thông tin cá nhân được 3axis.co tiếp nhận và thu thập cũng như cách sử dụng thông tin đó.

Cookie & Dữ liệu

Chúng tôi sử dụng cookie trên 3axis.co. Cookie là một phần dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng của khách truy cập trang web để giúp chúng tôi cải thiện quyền truy cập của bạn vào trang web của chúng tôi và xác định những khách truy cập lặp lại vào trang web của chúng tôi. Cookie cũng có thể cho phép chúng tôi theo dõi và nhắm mục tiêu sở thích của người dùng để cải thiện trải nghiệm trên trang web của chúng tôi trong tương lai.
Chúng tôi không thu thập thông tin cá nhân trừ khi cần (ví dụ: bản tin).
Chúng tôi không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn ngoại trừ việc tuân thủ luật pháp.
Chúng tôi không lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trên máy chủ của chúng tôi trừ khi được yêu cầu để vận hành một trong các dịch vụ trang web của chúng tôi (ví dụ: nhận xét).
Việc sử dụng cookie không được liên kết với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào về bạn. Mọi thông tin cá nhân chỉ được thu thập khi bạn tự nguyện cung cấp, chẳng hạn như cung cấp địa chỉ email của bạn để đăng ký nhận bản tin.

Thông tin được ghi nhật ký tự động

3axis.co sử dụng công cụ phân tích trang web (Google Analytics) để giúp phân tích cách người dùng sử dụng trang web. Công cụ này sử dụng ‘cookie’, là các tệp văn bản được đặt trên máy tính của bạn, để thu thập thông tin nhật ký internet tiêu chuẩn và thông tin hành vi của khách truy cập ở dạng ẩn danh. Thông tin do cookie tạo ra về việc bạn sử dụng trang web (bao gồm cả địa chỉ IP của bạn) sẽ được truyền đến Google và đôi khi là các nhà cung cấp khác. Thông tin này sau đó được sử dụng để đánh giá việc sử dụng trang web của khách truy cập và biên soạn các báo cáo thống kê về hoạt động của trang web cho 3axis.co.

Quảng cáo

3axis.co sử dụng Google AdSense để phân phát quảng cáo cho khách truy cập trang web của chúng tôi. AdSense sử dụng cookie để theo dõi các phiên của người dùng. Chúng tôi không gửi bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào cho AdSense. Google chọn quảng cáo để hiển thị trên mỗi trang dựa trên nội dung của trang hoặc các quảng cáo cụ thể dựa trên lịch sử duyệt web của bạn.
Chúng tôi sẽ không bao giờ (và sẽ không cho phép bất kỳ bên thứ ba nào) sử dụng công cụ phân tích thống kê để theo dõi hoặc thu thập bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào của khách truy cập vào trang web của chúng tôi. Các nhà cung cấp Phân tích trang web không liên kết địa chỉ IP của bạn với bất kỳ dữ liệu nào khác do họ nắm giữ. Cả chúng tôi và Nhà cung cấp phân tích trang web sẽ không liên kết hoặc tìm cách liên kết địa chỉ IP với danh tính của người dùng máy tính. Chúng tôi sẽ không liên kết bất kỳ dữ liệu nào thu thập được từ trang web này với bất kỳ thông tin nhận dạng cá nhân nào từ bất kỳ nguồn nào trừ khi bạn gửi thông tin đó một cách rõ ràng qua biểu mẫu điền trên trang web của chúng tôi.

Tắt và bật cookie

Bạn có thể chấp nhận hoặc từ chối cookie bằng cách sửa đổi cài đặt trên trình duyệt của mình.

Bảo vệ thông tin

3axis.co thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ chống lại việc truy cập, sử dụng, thay đổi hoặc phá hủy trái phép thông tin nhận dạng cá nhân và thông tin nhận dạng cá nhân tiềm ẩn.

Các thay đổi về chính sách quyền riêng tư

3axis.co có quyền thay đổi chính sách này bất kỳ lúc nào. Chúng tôi khuyến khích khách truy cập kiểm tra trang này để cập nhật Chính sách Bảo mật thường xuyên. Việc tiếp tục sử dụng trang web này sau bất kỳ thay đổi nào trong Chính sách Bảo mật này sẽ cấu thành việc bạn chấp nhận thay đổi đó.

Liên hệ với 3axis.co

Nếu bạn cần thêm thông tin hoặc có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại hello[at]3axis(dot)co.