Tệp STL Khối Tetris

Khối Tetris tập tin STL miễn phí. 3axis.co có 7 tệp tin Khối Tetris miễn phí để tải xuống.

Định dạng: stl

Tệp stl Tetris khối Z

Định dạng: stl

Tệp stl khối Tetris

Định dạng: stl

Tệp stl khối Tetris

Định dạng: stl

Tệp stl khối Tetris

Định dạng: stl

Tệp stl khối Tetris

Định dạng: stl

Tệp stl khối Tetris

Định dạng: stl

Tệp tin stl khối Tetris