Tệp STL Máy bay

Máy bay tập tin STL miễn phí. 3axis.co có 2 tệp tin Máy bay miễn phí để tải xuống.

Định dạng: stl

Tệp stl Waco UPF-7 Biplane

Định dạng: stl

Tệp Jet stl